ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
600,000 تومان
.fun
78,000 تومان
.sbs
78,000 تومان
.cfd
78,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
600,000 تومان
1 سال
678,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.fun
78,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
.site
78,000 تومان
1 سال
1,700,000 تومان
1 سال
1,700,000 تومان
1 سال
.space
78,000 تومان
1 سال
1,070,000 تومان
1 سال
1,070,000 تومان
1 سال
.sbs
78,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.cfd
78,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
715,000 تومان
1 سال
.biz
1,280,000 تومان
1 سال
1,320,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
.info
286,000 تومان
1 سال
1,358,000 تومان
1 سال
1,358,000 تومان
1 سال
.net
929,000 تومان
1 سال
929,000 تومان
1 سال
929,000 تومان
1 سال
.org
530,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
.pro
280,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.monster
140,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.cyou
140,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.world
210,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
.mom
140,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
.quest
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.skin
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.beauty
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.hair
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.tattoo
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.pics
140,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
.makeup
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.homes
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.lol
140,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
.online
140,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
.top
140,000 تومان
1 سال
640,000 تومان
1 سال
640,000 تومان
1 سال
.motorcycles
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.autos
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.boats
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.yachts
140,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.click
140,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.wiki
140,000 تومان
1 سال
1,780,000 تومان
1 سال
1,780,000 تومان
1 سال
.ink
140,000 تومان
1 سال
1,780,000 تومان
1 سال
1,780,000 تومان
1 سال
.store
140,000 تومان
1 سال
3,700,000 تومان
1 سال
3,700,000 تومان
1 سال
.xyz
150,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.icu
178,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
.bond
185,000 تومان
1 سال
960,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.life
210,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
.shop
140,000 تومان
1 سال
2,170,000 تومان
1 سال
2,170,000 تومان
1 سال
.me
280,000 تومان
1 سال
1,430,000 تومان
1 سال
1,430,000 تومان
1 سال
.auction
280,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
.bid
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.business
280,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.company
280,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.group
280,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.loan
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.trade
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.men
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.party
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.help
280,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
.guru
280,000 تومان
1 سال
2,320,000 تومان
1 سال
2,320,000 تومان
1 سال
.live
210,000 تومان
1 سال
1,640,000 تومان
1 سال
1,640,000 تومان
1 سال
.agency
280,000 تومان
1 سال
1,570,000 تومان
1 سال
1,570,000 تومان
1 سال
.art
250,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.date
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.digital
280,000 تومان
1 سال
2,320,000 تومان
1 سال
2,320,000 تومان
1 سال
.media
280,000 تومان
1 سال
2,320,000 تومان
1 سال
2,320,000 تومان
1 سال
.today
280,000 تومان
1 سال
1,580,000 تومان
1 سال
1,580,000 تومان
1 سال
.wtf
280,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
.boutique
280,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
.tech
280,000 تومان
1 سال
3,250,000 تومان
1 سال
3,250,000 تومان
1 سال
.golf
280,000 تومان
1 سال
3,570,000 تومان
1 سال
3,570,000 تومان
1 سال
.run
280,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
.team
280,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
.blog
280,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
1,860,000 تومان
1 سال
.directory
280,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
1,390,000 تومان
1 سال
.download
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.network
280,000 تومان
1 سال
1,580,000 تومان
1 سال
1,580,000 تومان
1 سال
.stream
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.win
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.works
280,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
.mobi
390,000 تومان
1 سال
1,640,000 تومان
1 سال
1,640,000 تومان
1 سال
.in
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.cam
140,000 تومان
1 سال
1,430,000 تومان
1 سال
1,430,000 تومان
1 سال
.website
140,000 تومان
1 سال
1,640,000 تومان
1 سال
1,640,000 تومان
1 سال
.buzz
140,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
.tokyo
140,000 تومان
1 سال
1,070,000 تومان
1 سال
1,070,000 تومان
1 سال
.asia
179,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.bio
210,000 تومان
1 سال
4,290,000 تومان
1 سال
4,290,000 تومان
1 سال
.rest
210,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
.us
280,000 تومان
1 سال
570,000 تومان
1 سال
570,000 تومان
1 سال
.cc
280,000 تومان
1 سال
710,000 تومان
1 سال
710,000 تومان
1 سال
.eu
280,000 تومان
1 سال
429,000 تومان
1 سال
429,000 تومان
1 سال
.work
280,000 تومان
1 سال
710,000 تومان
1 سال
710,000 تومان
1 سال
.cloud
280,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.best
280,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.rodeo
280,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.club
350,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.vip
350,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.pw
350,000 تومان
1 سال
1,640,000 تومان
1 سال
1,640,000 تومان
1 سال
.pl
350,000 تومان
1 سال
1,070,000 تومان
1 سال
1,070,000 تومان
1 سال
.uno
350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.host
350,000 تومان
1 سال
5,360,000 تومان
1 سال
5,360,000 تومان
1 سال
.bar
350,000 تومان
1 سال
4,290,000 تومان
1 سال
4,290,000 تومان
1 سال
.casa
350,000 تومان
1 سال
710,000 تومان
1 سال
710,000 تومان
1 سال
.cn
429,000 تومان
1 سال
429,000 تومان
1 سال
429,000 تومان
1 سال
.marketing
430,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.singles
430,000 تومان
1 سال
1,860,000 تومان
1 سال
1,860,000 تومان
1 سال
.creditcard
430,000 تومان
1 سال
9,400,000 تومان
1 سال
9,400,000 تومان
1 سال
.gold
430,000 تومان
1 سال
5,700,000 تومان
1 سال
5,700,000 تومان
1 سال
.institute
430,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.markets
500,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.sale
430,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.solutions
500,000 تومان
1 سال
1,430,000 تومان
1 سال
1,430,000 تومان
1 سال
.democrat
430,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
.dog
430,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.irish
430,000 تومان
1 سال
1,070,000 تومان
1 سال
1,070,000 تومان
1 سال
.review
460,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
670,000 تومان
1 سال
.support
460,000 تومان
1 سال
1,600,000 تومان
1 سال
1,600,000 تومان
1 سال
.school
430,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.science
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
680,000 تومان
1 سال
.training
500,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
2,140,000 تومان
1 سال
.university
430,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.cafe
500,000 تومان
1 سال
2,320,000 تومان
1 سال
2,320,000 تومان
1 سال
.recipes
430,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.vin
430,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.wine
430,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.city
430,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
.town
430,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.hospital
460,000 تومان
1 سال
3,500,000 تومان
1 سال
3,500,000 تومان
1 سال
.vision
430,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.cool
430,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.expert
430,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.green
500,000 تومان
1 سال
4,890,000 تومان
1 سال
4,890,000 تومان
1 سال
.kim
430,000 تومان
1 سال
1,210,000 تومان
1 سال
1,210,000 تومان
1 سال
.ninja
429,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.republican
429,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
.rocks
429,000 تومان
1 سال
1,070,000 تومان
1 سال
1,070,000 تومان
1 سال
.jetzt
429,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.photos
429,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
.pictures
429,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
.productions
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.report
429,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
.builders
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.engineer
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.faith
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
670,000 تومان
1 سال
.legal
500,000 تومان
1 سال
3,710,000 تومان
1 سال
3,710,000 تومان
1 سال
.construction
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.contractors
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.estate
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.immo
429,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
.properties
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.rentals
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.cheap
429,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
.deals
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.furniture
429,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.gifts
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.kaufen
429,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
1,850,000 تومان
1 سال
.tienda
429,000 تومان
1 سال
3,070,000 تومان
1 سال
3,070,000 تومان
1 سال
.fitness
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.racing
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
670,000 تومان
1 سال
.camp
429,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.holiday
429,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.tours
429,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.vacations
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.voyage
429,000 تومان
1 سال
3,070,000 تومان
1 سال
3,070,000 تومان
1 سال
.codes
429,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
3,140,000 تومان
1 سال
.email
429,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.services
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.solar
500,000 تومان
1 سال
3,700,000 تومان
1 سال
3,700,000 تومان
1 سال
.express
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.fyi
429,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
1,280,000 تومان
1 سال
.observer
500,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.plus
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.repair
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.rip
429,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
.watch
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
.zone
429,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال
2,070,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده